เสรีภาพอยู่ที่ไหน ได้เวลาที่เราจะทวงคืนแล้ว!

ในฐานะที่เป็นชาวไทยคนหนึ่งที่รักเสรีภาพ ตั้งแต่ตอนยังเด็กยังเล็ก ผมไม่เคยรู้สึกว่าเราเป็นสังคมที่มีเสรีเลย ในกรณีนี้คงเป็นTalk of the Townอยู่ เรื่องการเซ็นเซอร์ภาพยนตร์เรื่อง"แสงศตวรรษ" กรุณาเข้าไปอ่าน http://www.petitiononline.com/nocut/petition.html

ระบบการเซ็นเซอร์ที่รัฐบาลใช้จำกัดเสรีภาพของชาวไทยเกือบ100ปี ถึงเวลาที่เราควรเอาอย่างประเทศที่เจริญแล้วดีกว่ามั้ย!!! เอาระบบเซ็นเซอร์ออกไป เอาระบบเรตติ้งเข้ามา กบว.เป็นใคร ใหญ่มาจากไหนมีหน้ามาจำกัดเสรีภาพของภาพยนตร์ที่เป็นทั้งศิลปะและสินค้าสำคัญของประเทศ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศไม่เจริญก้าวหน้า ถ้าให้ผมพูดตรงๆก็คือไม่ต่างจากปลาเน่าที่ใครก็ไม่รู้เอามาใส่ไว้ในไห(ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง) ทำให้ประชาชนเหมือนกบในกะลา ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับรู้ความเป็นจริงในผลงาน!!!

 

ผมขอเป็นส่วนหนึ่งในการออกเสียงไม่เอากบว.อีกต่อไป เรามีระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาำพกว่าและ้เป็นที่ยอมรับเกือบทั่วโลกนั่นคือการจัดเรต รวมทั้งผู้ที่จะมาจัดเ้รตควรเป็นผู้ที่รู้จริงเรื่องภาำพยนตร์และรู้จักสังคมไทยที่แท้จริง นอกจากนี้ยังควรมาจากการเลือกตั้งของประชาชน ไม่ทางตรงก็ทา่งอ้อม ไม่ใช่ให้ข้าราชการหรือตำรวจที่ไหนก็ไม่รู้เอากราฟฟิกงี่เง่ามาแปะ ผมอายชาวต่างชาติมากๆครับ!!

 
廣告
本篇發表於 未分類。將永久鏈結加入書籤。

發表迴響

在下方填入你的資料或按右方圖示以社群網站登入:

WordPress.com Logo

您的留言將使用 WordPress.com 帳號。 登出 / 變更 )

Twitter picture

您的留言將使用 Twitter 帳號。 登出 / 變更 )

Facebook照片

您的留言將使用 Facebook 帳號。 登出 / 變更 )

Google+ photo

您的留言將使用 Google+ 帳號。 登出 / 變更 )

連結到 %s